శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణం

0
16

తిరుమల: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. వెంకన్న స్వామి సర్వదర్శనానికి భక్తులకు దాదాపు 4గంటల సమయం పడుతోంది, అలగే తిరుమల కొండ మీదకు నడకదారి భక్తులు వెంకన్న స్వామిని దర్శించుకునేందుకు దాదాపు 2గంటల సమయం పడుతోంది. ఇక ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి కూడా దాదాపు 2 గంటల సమయం పడుతోంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here